Yo, I am Houksan! <(=◕ w ◕=)>

( NICKNAMES: Tobi / Houk / Houksan )

v i s r u m

i made two versions


  1. 2manyfantrolls reblogged this from askavilasandazazal
  2. 2manyfantrolls said: cutie
  3. wirsindnichts reblogged this from askavilasandazazal and added:
    AHFFFSHASSSSSSSSSSSSSSSSSGDSSREHQHJ KEYMASHING MY EXCITEMNT AND JOYYYYYYYYYYY
  4. askavilasandazazal posted this